/\

ANNONSE

Foto: Shutterstock

Fly

Alt du trenger å vite om biodrivstoff

Du har sikkert fått med deg at biodrivstoff spiller en nøkkelrolle når det gjelder å gjøre reising mer bærekraftig. Men hva er egentlig biodrivstoff? Hvordan brukes det, og hvilken rolle kommer det til å spille i den nærmeste fremtiden? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene folk har om biodrivstoff.

Camelina er én av plantene som brukes i biodrivstoff. Foto: Shutterstock.

Hva er biodrivstoff?
Biodrivstoff er bærekraftig jetbrensel som er basert på bærekraftig olje fra planter eller biomasse, blant annet oljedodre, jatropha, alger, animalske oljer, fett og forskjellige typer kullbaserte kilder som avfall fra industri, husholdninger, landbruk, skogbruk og papirfabrikker.

Hvilken type biodrivstoff bruker SAS?SAS bruker biodrivstoffet HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty Acids). Dette er et fornybart dieseldrivstoff som kan lages av en rekke vegetabilske oljer og fettstoffer. SAS har strenge kriterier når det gjelder biodrivstoff. Blant annet følgende: Biodrivstoffet som SAS bruker, skal produseres av brukte råvarer som krever så lite landområder som mulig, og som ikke påvirker tilgjengeligheten til planter som brukes i matproduksjon eller bruker drikkevann i produksjonen, og som har en positiv innvirkning på det biologiske mangfoldet. SAS godkjenner ikke avfall fra palmeoljeproduksjon som en råvare.

Er det trygt med biodrivstoff?
Biodrivstoffene som er sertifisert for bruk i kommersiell flytrafikk, er regulert under ekstremt strenge spesifikasjoner. Biodrivstoffene er en kopi av sine fossile alternativer og er sertifisert i flere standarder for å sikre full teknisk overholdelse for trygge og pålitelige flyoperasjoner. Biodrivstoff har vist seg å være like sikkert og minst like effektivt som tradisjonell jetbrensel.

Hvordan får SAS biodrivstoffet?
I dag leveres biodrivstoffet til SAS’ hovedflyplasser i Stockholm, Oslo og København.

Hva gjør SAS med biodrivstoffet?
I motsetning til blyholdige og blyfrie bensinvarianter til biler, kan biodrivstoff og fossilt brensel brukes sammen. Biodrivstoffet som SAS mottar, blandes med fossilt brensel i hydranten, tanksystemet som brukes til å fylle på flyene.

•	CO2-utslipp kan reduseres med opptil 80 % ved bruk av biodrivstoff (gjennom hele levetiden) sammenlignet med vanlig jetbrensel. Foto: Shutterstock

Hvorfor bruker SAS biodrivstoff?
SAS regner biodrivstoff som en viktig løsning for å redusere CO2-utslipp på mellomlang eller lang sikt. Biodrivstoff kan redusere CO2-utslipp med opptil 80 % gjennom hele levetiden, sammenlignet med vanlig jetbrensel. 

Hva er fremtiden til biodrivstoff?
I dag er utvalget av biodrivstoff fremdeles ganske begrenset. Men hvis store selskaper og kundene deres begynner å investere stort i utviklingen, slik tilfellet er med partnerskapet til SAS og det svenske energiselskapet Preem, som sammen sørger for produksjon av biodrivstoff, kan markedet for biodrivstoff få et stort oppsving. Stadig flere forordninger fra flere land om å redusere karbonutslippene betyr også at bransjer som luftfart må begynne å bruke alternativer til fossilt brensel. Dette ligger også bak utvidelsen av biodrivstoffmarkedet, og med økt etterspørsel kommer også økt produksjon.

 Hvorfor bruker ikke alle biodrivstoff? 
Selv om biodrivstoff har eksistert lenge, har bensin- og dieselproduksjonen vært så stor at biodrivstoffmarkedet aldri har kunnet ta opp kampen. Det globale tilbudet av biodrivstoff er derfor svært lite sammenlignet med standard drivstoff, og biodrivstoffet koster i tillegg mye mer. Hittil har det vært få politiske insentiver til å bruke alternativt drivstoff, og derfor har det ikke vært så fristende å starte med. 

Ble du inspirert av denne saken?

Gi den en tommel opp!

likes

ANNONSE

Lukk kart

Kategori

Fra artikkelen

Del tips

Lukk

Leter du etter noe spesielt?

Filtrer søket ditt

Lukk